VIZIUNEA

 

 

O şcoală care să formeze tineri bine pregătiţi, cu o personalitate bine conturată, capabili să se adapteze noilor cerinţe impuse de o societate în schimbare şi să-şi realizeze propriile aspiraţii în viaţă.

 

 

MISIUNEA

 

 

Eficienţă, performanţă, calitate, cooperare !

 

Şcoala Gimnazială Urmeniş se doreşte un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru dobândirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor cheie, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în etapa de şcolarizare următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi pe elevi în viaţă.

 

Demersul educaţional al şcolii noastre va promova egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor şi dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală.

 

 

 

 

 

 

Ştiri

Noua pagină web a școlii!

2013-11-27 17:42:11

Vă prezentăm noul site al școlii!

Newsletter

Votare